Kushinagar Tourism-Parinirvan Sthal

Parinirvan sthal
View Image Parinirvana Stupa
Parinirvana Stupa Matha Kunwar
View Image Parinirvana Stupa-Matha Kunwar