Close

Village & Panchayats

Villages,
Gram Sabha &Nyay-Panchayat

S.No. Name of Block Nyay panchayat Gram Sabha Total Villages Inhabitated Villages Un-Inhabitated villages
1. kaptainganj 11 64 95 95
2. Ramkola 9 49 69 69
3. Motichak 9  49  69 69  –
4.  Sukrauli  11 69 105 105
5.  Hata  14 74 110 110-
6.  Khadda 10 62 143 117 26
7.  Nebua Naurangia 10 61 115 111 4
8.  Vishunpura 8 68 144 133 11
9.  Padrauna 15 108 181 174 7
10.  Kasia 5 41 64 60 4
11.   Dudahi 7 58 91 91
12. Fazilnagar  10 76 126 122 4
13.  Tamkuhi 11 79 164 155 9
14.  Sevarahi 9 72 130 122 8
Total 140 944 1620 1546 74